Stypendium Kongresu Polonii Amerykańskiej w Arizonie

Kongres Polonii Amerykańskiej w Arizonie jest gotowy do przyjęcia wniosków stypendialnych na  rok 2017. Stypendium w wysokości 1500$ zostanie przyznane jednemu wnioskodawcy na mocy decyzji komisji  stypendialnej.

Prosimy o powiadamiania członków Kongresu o tym programie. Zachęćmy młodych ludzi do  aktywnego udziału w pracach Kongresu Polonii Amerykańskiej, aby mogli uzyskać dostęp do stypendium. Inspirujmy swoich przyjaciół i znajomych, aby utworzyć kolejne stypendia dla polskiej młodzieży w Arizonie.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać tutaj lub na dowolnym zebraniu PAC AZ. Termin składania wniosków: 31 marca 2017. Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie ogłoszona w trakcie walnego zgromadzenia PAC AZ w maju 2017.

Prosimy o poinformowanie wszystkich członków o możliwości ubiegania się o nasze stypendium. Wspierajmy polonijną młodzież w ich dążeniach i aspiracjach!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Contact

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019. All Rights Reserved.