Konkurs Historyczny: 12 lutego 2017! Cenne nagrody!

Konkurs Historyczny dotyczący historii Polski dla młodzieży szkolnej w wieku od 13-tu do 17-tu lat.

Oto link do materiału, z którego należy przygotować się do konkursu: polishhistorycontest

Konkurs w języku angielskim!!!
 
Bardzo atrakcyjne nagrody!!! 
Głowna nagroda: I-Pad air!!!!
 
Konkurs odbedzie sie w Niedziele, 12 lutego 2017, po Mszy Św. o godzinie 11:00 w Sali Kardynała Hlonda
 
Prosimy zainteresowanych o przesłanie imienia, nazwiska i danych kontaktowaych na adres: egrabowski@pacarizona.org 
 

Polish History Contest for young adults aged 13-17.

Below is a link to the study guide for the contest: polishhistorycontest
 
Contest will be in English!
 
Attractive awards!
1st place award – ipad air
 

The contest will take place on Sunday, February 12, 2017, after 11:00 Mass.

Please send in your name and contact information to egrabowski@pacarizona.org if you would like to participate.  

Stypendium Kongresu Polonii Amerykańskiej w Arizonie

Kongres Polonii Amerykańskiej w Arizonie jest gotowy do przyjęcia wniosków stypendialnych na  rok 2017. Stypendium w wysokości 1500$ zostanie przyznane jednemu wnioskodawcy na mocy decyzji komisji  stypendialnej.

Prosimy o powiadamiania członków Kongresu o tym programie. Zachęćmy młodych ludzi do  aktywnego udziału w pracach Kongresu Polonii Amerykańskiej, aby mogli uzyskać dostęp do stypendium. Inspirujmy swoich przyjaciół i znajomych, aby utworzyć kolejne stypendia dla polskiej młodzieży w Arizonie.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać tutaj lub na dowolnym zebraniu PAC AZ. Termin składania wniosków: 31 marca 2017. Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie ogłoszona w trakcie walnego zgromadzenia PAC AZ w maju 2017.

Prosimy o poinformowanie wszystkich członków o możliwości ubiegania się o nasze stypendium. Wspierajmy polonijną młodzież w ich dążeniach i aspiracjach!

Polish American Congress of Arizona Scholarship

The Polish American Congress of Arizona is ready to accept applications for the Polish American Congress of Arizona scholarship for this year. The scholarship can be awarded to one qualifying applicant in the amount of $1,500 or as determined by the Scholarship Committee.

We encourage you to notify members about the scholarship program and encourage young people to become active members of the Polish American Congress and have access to this scholarship. We also encourage you to inspire your friends and acquaintances to create more scholarships for youths in the Polish community.

Applications for this scholarship can be downloaded here or obtained at any PAC of AZ meeting. The deadline to apply is March 31st and the scholarships will be awarded during the PAC general assembly meeting in May.

Please advise all members of this opportunity. We look forward to assisting young Polish youths in embracing their future.

Polish History Contest

Konkurs Historyczny dotyczący historii Polski dla młodzieży szkolnej w wieku od 13-tu do 17-tu lat.

Oto link do materiału, z którego należy przygotować się do konkursu: polishhistorycontest

Konkurs w języku angielskim!!!
Bardzo atrakcyjne nagrody!!! 
Głowna nagroda: I-pad air!!!!
Uwaga!!! Zmiana terminu konkursu: 
Konkurs odbedzie sie w Niedziele, na początku stycznia 2017 
Ostateczna data ogłoszona zostanie w połowie grudnia.
 
Prosimy zainteresowanych o przesłanie imienia, nazwiska i danych kontaktowaych na adres: egrabowski@pacarizona.org 

Polish History Contest for young adults aged 13-17.

Below is a link to the study guide for the contest: polishhistorycontest
Contest will be in English!
Attractive awards!
1st place award – ipad air
 
Attention!!!
There is a change in the date of the contest. It will take place on Sunday after mass in early January 2017.

Please send in your name and contact information to egrabowski@pacarizona.org if you would like to participate.  

Contact

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019. All Rights Reserved.