43rd Polish Heritage Ball Video

 

43 Annual Polish Heritage Ball

 

Program pomocy młodzieży szkolnej płynącej z podatków stanowych w Arizonie

Kongress Polonii Amerykańskiej w Arizonie postanowił zalożyć strone internetowa z lista dzieci mogacych skorzystać z pomocy płynacej z podatkow stanowych przy opłatach za czesne w szkołach prywatnych i w rożnorodnych programach sportowych, muzycznych etc. w szkołach publicznych. Chcemy informacje o tym programie rozreklamować wśród polonii w Arizonie. Zapraszamy do zgłaszania się z pytaniami lub informacjami o dzieciach do Director Of Community Affairs p. Pawła Lach emailowo na info@discoverpoland.com lub tel 718-389-2244.

Video z Obchdów 226 Rocznicy Konstytucji 3 Maja

“Ballet Moods” by Phoenix Ballet – discount %50 off tickets available.

Phoenix Ballet

Hope everyone survived tax day! Be sure to buy your tickets now and save 50% off adult tickets to our upcoming show BALLET MOODS at the Orpheum Theatre – Phoenix May 19 & 20 at 7:30 pm. Enjoy the gorgeous, classical “Paquita” and “String of Thoughts” by Albert Blaise Cattafi.

***Discount: after selecting date & tickets, enter coupon code FRIENDS in the upper left hand corner before check out. After it’s unlocked, use the drop down next to each individul ticket to select 50% off. Not valid on price level 3***

See top industry dancers live including Juliet Doherty, Zherlin Ndudi, Michal S Wozniak, Kurtis W. Sprung, Slawek Wozniak and more! Plus see Youth America Grand Prix winner Madison Penney.

Discount expires May 1!

Tickets: https://phoenix.ticketforce.com/eventperformances.asp?evt=315

Obchody Konstytucji 3 Maja.

Kongres Polonii Amerykańskiej w Arizonie zaprasza na Akademię 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

PAC elections 2017

Press release

 

Polish American Congress of Arizona, Inc. held an election of the officers of the Executive Board on Sunday, April 23, 2017.

The Executive Board elected by the General Membership for a 2 year term 2017-2019

 

President  Elizabeth Matej-Horchem                     480-837-8283    ematejhorchem@pacarizona.org

1st Vice President    Jacek Joniec                             623-428-4739     jjoniec@yahoo.com

2nd Vice President    Janusz Jachimek                   602-710-4608     januszjachimek@live.com

Corresponding Secretary  Barbara Kozuch            623-561-6514    basia.k@cox.net

Recording Secretary   Katarzyna Anderson           602-989-1854    abckasha@hotmail.com  

Treasurer Justyna Jonak                                           623-208-0593    jonakjustyna@yahoo.com

Director of Communications  Bozena Orville        480-433-2979    bozenakapol@aol.com

Director of Public Relations    Tomek Niemyjski   602-384-4349    andre.niemyjski@gmail.com

Director of  Community Affairs   Pawel Lach         480-393-0660    info@discoverpoland.com

National Director       Ewa Grabowski                      602-323-2560    egrabowski@cox.net

Annual Polish Picnic 2017

Konkurs Historyczny: 12 lutego 2017! Cenne nagrody!

Konkurs Historyczny dotyczący historii Polski dla młodzieży szkolnej w wieku od 13-tu do 17-tu lat.

Oto link do materiału, z którego należy przygotować się do konkursu: polishhistorycontest

Konkurs w języku angielskim!!!
 
Bardzo atrakcyjne nagrody!!! 
Głowna nagroda: I-Pad air!!!!
 
Konkurs odbedzie sie w Niedziele, 12 lutego 2017, po Mszy Św. o godzinie 11:00 w Sali Kardynała Hlonda
 
Prosimy zainteresowanych o przesłanie imienia, nazwiska i danych kontaktowaych na adres: egrabowski@pacarizona.org 
 

Polish History Contest for young adults aged 13-17.

Below is a link to the study guide for the contest: polishhistorycontest
 
Contest will be in English!
 
Attractive awards!
1st place award – ipad air
 

The contest will take place on Sunday, February 12, 2017, after 11:00 Mass.

Please send in your name and contact information to egrabowski@pacarizona.org if you would like to participate.  

Stypendium Kongresu Polonii Amerykańskiej w Arizonie

Kongres Polonii Amerykańskiej w Arizonie jest gotowy do przyjęcia wniosków stypendialnych na  rok 2017. Stypendium w wysokości 1500$ zostanie przyznane jednemu wnioskodawcy na mocy decyzji komisji  stypendialnej.

Prosimy o powiadamiania członków Kongresu o tym programie. Zachęćmy młodych ludzi do  aktywnego udziału w pracach Kongresu Polonii Amerykańskiej, aby mogli uzyskać dostęp do stypendium. Inspirujmy swoich przyjaciół i znajomych, aby utworzyć kolejne stypendia dla polskiej młodzieży w Arizonie.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać tutaj lub na dowolnym zebraniu PAC AZ. Termin składania wniosków: 31 marca 2017. Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie ogłoszona w trakcie walnego zgromadzenia PAC AZ w maju 2017.

Prosimy o poinformowanie wszystkich członków o możliwości ubiegania się o nasze stypendium. Wspierajmy polonijną młodzież w ich dążeniach i aspiracjach!

Contact

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2017. All Rights Reserved.